De Klauwverzorger

[rev_slider slider]

 

De klauwverzorger Frank van Lierop , is een betrouwbaar bedrijf wat gespecialiseerd is in het pedicuren van koeien. In een moderne diervriendelijke bekapbox worden uw koeien bekapt. Het is belangrijk uw koeien minimaal tweemaal per jaar preventief te bekappen. Dit in het belang voor het dierenwelzijn, duurzaamheid, kostenbesparing voor u op termijn en uw arbeidsvreugde.  Klauwproblemen vormen een grote kostenpost op een melkveebedrijf en is ook nog steeds één van de belangrijkste reden om koeien voortijdig af te voeren .

Voor een behandeling van uw rundvee, een vrijblijvend advies of kennismaking maken wij graag een afspraak met u. Voor spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen. Na behandeling van alle koeien wordt alles schoongemaakt en grondig ontsmet. Evaluatie en advisering van de klauwgezondheid vinden plaats na iedere behandeling. Indien u wenst kunt u na een behandeling meteen een afspraak maken voor een volgende keer. Zo bent u verzekerd van continuïteit en een beginbasis van uw goede bedrijfsresultaten en duurzaam ondernemen.

Ondanks de maatregelen welke u vooral in de winterperiode neemt om de klauwen van de koeien gezond te houden, blijkt dat vooral de infecties in 10 jaar sterk zijn toegenomen. Het doel van Frank van Lierop De Klauwverzorger is om uw medische kosten van uw “arbeidskapitaal” tot 30 % te verminderen en het bevorderen van dierenwelzijn en het vergroten van de melkproductie / uw omzet.

Goede klauwverzorging uitgevoerd door een erkend klauwverzorger is daarom van essentieel belang. Met de juiste aanpak is er voor u winst te behalen op het vlak van klauwgezondheid. Door minimaal twee maal per jaar een klauwbehandeling voor het melkvee in te plannen valt een financieel voordeel voor u te behalen tot 30 % aan onkosten.

 

Digiklauw

Professionele klauwverzorgers werken met DigiKlauw. Ik zorg voor de juiste toepassing van DigiKlauw en dataverwerking en leg per individuele koe mijn bevindingen vast met mijn  tablet.
Voor u zijn deze gegevens beschikbaar in VeeManager van CRV (ook zonder VeeManager-abonnement). Zo heeft u alle gegevens beschikbaar om te werken aan een betere klauwgezondheid van uw veestapel. Gezonde koeien…… het begint bij DigiKlauw!

Op uw aangeven kan de dierenarts en/of de mengvoeradviseur meekijken met deze gegevens. Zo kunnen de dierenarts, mengvoeradviseur en de profesionele klauwbekapper de veehouder ondersteunen in het verbeteren van de klauwgezondheid. Ieder op zijn specifieke gebied. Sterke klauwen zorgen voor gezonde, goed producerende koeien.

Meer productie… het begint bij DigiKlauw!

DigiKlauw is een gezamenlijk product van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en CRV.
Uw professionele klauwverzorger registreert zijn bevindingen tijdens het klauwverzorgen digitaal met behulp van een tablet. U geeft CRV toestemming om de stallijstgegevens beschikbaar te stellen aan de klauwverzorger. De klauwverzorger stuurt de digitale stallijsten, aangevuld met de klauwdata, terug naar CRV. Deze gegevens worden verwerkt tot leesbare, bruikbare informatie voor uw bedrijf, die u gemakkelijk kunt raadplegen in de DigiKlauw-module van VeeManager. Hiervoor is geen VeeManager-abonnement vereist. Op die manier kunt u gericht werken aan een veestapel met een goede klauwgezondheid.

 

Voor een vrijblijvende offerte/advies kunt u altijd contact met mij opnemen!